Uniwersytet w Bolonii

To najstarszy na świecie Uniwersytet, wzór dla wszystkich innych uczelni tego rodzaju. Co prawda przypominał on strukturą istniejące wcześniej we Włoszech uczelnie, ale to właśnie Uniwersytet Boloński został po raz pierwszy nazwany tego rodzaju uczelnią. To właśnie na tym uniwersytecie wzorowały się różnego rodzaju inne kraje z obszaru Europy. Różnego rodzaju szkoły istniały na terenach Bolonii jeszcze wcześniej ,  w IV wieku można było tutaj znaleźć szkołę prawa rzymskiego, to jednak rok 1088 przyniósł prawdziwy początek Uniwersytetu. W roku 1158 Uniwersytet otrzymał przywileje. Italia znajdowała się wówczas pod panowaniem Cesarstwa Niemieckiego i to właśnie cesarz Fryderyk Barbarossa nadał uniwersytetowi jego przywileje. Na terenie tej uczelni kształciło się w średniowieczu również wielu Polaków.

Comments are closed.