Krótka historia edukacji

Edukacja  w języku łacińskim, pierwotnie oznaczała wychowanie. Obecnie słowo to, w języku polskim ma jednak nieco inny wydźwięk. Używa się go aby określić wiele elementów związanych ogólnie z nauką. Jednym z podstawowych jej elementów jest oczywiście nauka czytania i pisania, oraz nauka liczb i liczenia. Jak w skrócie przedstawia się historia tego rodzaju edukacji? W starożytnej Grecji i Rzymie przywiązywano dużą wagę do nauczania dzieci, nauki języka, czytania i pisania.  W „Wiecznym Mieście” znajdowały się w dawnych czasach nawet szkoły publiczne.  Swoje dzieci posyłali tam niezamożni rzymianie, chcąc by się wyedukowały (bardziej zamożni edukowali swoje pociechy już prywatnie). Zawód nauczyciela był jednak wówczas w powszechnej pogardzie. Tego rodzaju zawodem parali się zazwyczaj niewolnicy lub wyzwoleńcy. Wynagradzani byli z kiesy niezbyt bogatych rodziców, w efekcie zazwyczaj nie byli zbyt bogaci. Często musieli oni podejmować się również różnego rodzaju innej działalności aby w jakiś sposób związać koniec z końcem. Zazwyczaj tego rodzaju zawodem parały się osoby pochodzenia greckiego, często właśnie greccy niewolnicy. Byli oni zwykle nieco lepiej wykształceni, pochodzili również z kraju który był nieco lepiej rozwinięty niż Rzym. Przez pewien czas język grecki był nawet niezwykle modny wśród wykształconych Rzymian. Osoba znająca ten język uchodziła za wykształconą, pełną ogłady.

Comments are closed.