Studenci w Polsce

Obecnie w Polsce notuje się wyjątkowo dużą liczbę osób udających się na studia wyższe. Liczba studiujących w naszym kraju znacząco wzrosła: z około 10 % w roku 1991, do około 40 % w roku 2006. Znaczna liczba studiujących spowodowała również wzrost liczby państwowych i prywatnych uczelni. Poziom studiów bywa tam jednak dosyć niski co może wiązać się również z niższymi efektami nauczania.

Comments are closed.