Szkoły powszechne

edukacjaXVIII wiek przyniósł kolejny postęp w dziedzinie szkolnictwa. Na terytorium Danii i Prus wprowadzono wówczas powszechne szkoły podstawowe. Wszyscy obywatele tych krajów zostali objęci powszechnym obowiązkiem uczęszczania do tego rodzaju placówek.  Szkoły opłacane były z płaconych przez obywateli podatków. Wprowadzenie tego rodzaju obowiązku doprowadziło do znacznego rozwoju gospodarczego obu tych krajów. Wkrótce pomysł ten podchwyciły więc również różne inne kraje na obszarze całej Europy. Większość obywateli udało się objąć powszechnym obowiązkiem szkolnym dopiero gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Również w Polsce powstały wówczas różnego rodzaju wiejskie szkoły. Kraj nasz znajdował się jednak wówczas pod zaborami. Szkoły często były tu narzędziem germanizacji czy rusyfikacji ludności. Dopiero po pierwszej wojnie światowej powstawać zaczęły całkowicie polskie szkoły powszechne. Po II wojnie światowej, zmieniono nazwę tego rodzaju placówek na szkoły podstawowe. Na początku placówki te miały siedem klas, później osiem. W roku 1999 wprowadzono również w Polsce obowiązkowe gimnazja. Czas spędzany w tego rodzaju placówkach wydłużył się więc wówczas z ośmiu, do dziewięciu lat.

Comments are closed.