Akademia Krakowska

A kiedy powstał pierwszy uniwersytet na obszarze Polski? Oczywiście był to Uniwersytet Jagielloński, zwany dawniej również Akademią Krakowską. Data jego założenia to rok 1364. Powstał dzięki staraniom króla Kazimierza Wielkiego, na obszarze krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Uniwersytet odnowiony został w roku 1400, z rozkazu króla Władysława Jagiełły. Do opłat w dużym stopniu dołączyła się również Jadwiga Andegaweńska. Dzięki wkładowi tej dynastii w odbudowę uniwersytetu otrzymał on swoją obecną nazwę.

Comments are closed.