Uniwersytet w Paryżu

Uniwersytet w Paryżu, popularnie nazywany dziś Sorboną, to najstarszy i do dziś najważniejszy uniwersytet na terytorium Francji. Pierwszy uniwersytet na obszarze tego miasta powstał w 1158 roku. Swoją nazwę otrzymał w wyniku działalności kapelana i spowiednika – Piotra de Sorbon. Podobnie jak większość innych pierwszych uniwersytetów, również ten podporządkowany był kościołowi i biskupom. Dla osób z Polski ciekawostką może być fakt, że pierwszą kobietą – profesorem na tym uniwersytecie była Maria Skłodowska-Curie. Nasza rodaczka, która w XIX wieku szczegółowo zajmowała się badaniem zjawiska promieniotwórczości. Urodziła się ona na terytorium Polski, studiowała jednak i większość życia spędziła we Francji. Uwieńczeniem jej działalności było dwukrotne zdobycie nagrody nobla.

Comments are closed.